Ansvar for tildeling av og ajourhald av brukarrettar i dei ulike aktive elektroniske systema .

  Utskriftsvennlig versjon

Alle system skal ha minst 2 personar som kan tildele og ajourhalde brukarrettar

System

Hovudansvarleg

Andre personar med slike rettar

Acos Websak

Arkivleiar (pt Eli G. Torsnes)

Ass. rådmann (pt. Ragnvald Joakimsen)

Acos Cosdoc

Avd.sjukepleiar HBO (pt Astri Elin Drage)

Avd.sjukepleiar inst. (pt Sonja Handegard)

Acos Sosial

Sosialleiar (pt Sigrid Karin Dolve)

Ass. rådmann (pt. Ragnvald Joakimsen)

KDO Shift Manager

Avd.sjukepleiar HBO (pt Astri Elin Drage)

Avd.sjukepleiar inst. (pt Sonja Handegard)

Infodoc

Einingsleiar helse (pt Karin Gangdal)

 

Wis Skole

Rådgjevar (pt Ola Kåre Espedal)

 

It's Learning

Rådgjevar (pt Ola Kåre Espedal)

 

Visma økonomisystemer

Øk.sjef (pt Morten Aasbø)

Øk.kons (pt Cato Underhaug)

GISLine (kart, eiendom, innsyn)

Avd ing (pt Trygve Vik)

IT-ansv. (pt Anders Ellingsen)

     
     

 

Ajourhald av brukarrettar:

Den som er oppført som hovudansvarleg for kvart system har ansvar for at brukarrettane vert ajourhaldne kontinuerleg etter melding frå einingsleiar eller den som einingsleiaren har delegert denne oppgåva til

Den enkelte einingsleiar eller den som einingsleiaren har delegert denne oppgåva til, er ansvarleg for at hovudansvarleg for kvart system blir informert/varsla om tildeling/endring/sletting av brukarrettar i dei respektive system.
Dette kan t.d. skje:
- ved ny tilsetjing
- ved endring i stilling eller oppgåver
- når tilsette sluttar.

 
Meldinga skal innehalda:
- den tilsette sitt fulle namn og stillingstittel
- dato for endring
- spesifisering av kva tilganger/endring av tilgangar den tilsette skal ha
- om naudsynt, spesifisering av den enkelte sine rollar, evt. klarering for tilgangskodar

Bruk skjema "Melding om arbeidsforhold", dette ligg i Kvalitetslosen.

Melding skal sendast til den enkelte hovudansvarlege som nemnt i lista over.

Ajourhald av brukarrettar i systema er grunnleggjande for tryggleiken i systemet,

Dette for å sikra at sensitiv informasjon ikkje kjem på avvegar.