Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Jondal kommune

Jondal kommune ligg i Hardanger i Hordaland fylke. Kommunen har om lag 1090 innbyggjarar, har 50 km strandline og eit landareal på 250 km2.

Folgefonna nasjonalpark utgjer 1.19 km2 av kommunen sitt areal. Kommunesenteret Jondal har status som nasjonalparklandsby.

Jondal kommune består av bygdene og grendene Hesvik, Årsand, Årvik, Gausvik, Kysnes, Torsnes, Belsnes, Øvre og Nedre Krossdalen, Solesnes, Svåsand, Herand og kommunesenteret Jondal.

Viser til Jondal kommune sine heimesider om korleis  den administrative organiseringa er :

https://www.jondal.kommune.no/liste.aspx?MId1=10062&ListeId=1

Organisasjonskart:https://www.jondal.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=10060&AId=37

Laster...